de Heidesnikker is terug in Twente

Wie nu in “ het Lankheet “ gaat fietsen en/of wandelen ziet dat de heidekoetjes hun werkzaamheden hebben opgepakt.
Tot eergisteren stonden ze nog op een afgeschermd stuk weiland maar nu zijn ze aan het werk gegaan namelijk het beheren van de nieuwe heidegebieden.
Ooit graasden deze oerkoeien in heel Twente op de heidegronden.
Het ras was al bijna uitgestorven , de laatste exemplaren zijn letterlijk voor het slachthuis weggehaald.
De heidesnikker is een ras dat niet kieskeurig is als het om het voedsel gaat. Ze beschikken over een extra maagkwap waardoor ze in staat zijn ruig voedsel te verteren.

Wij troffen vanmiddag Eric Brinckmann die de komende tijd de gang van zaken bij de heidesnikkers nauwlettend in de gaten wil houden.


“ Het is een oerkoe “ verteld hij. “We weten niet precies hoe ze zullen reageren op wandelaars en fietsers. Bovendien loopt er een stiertje bij de groep die de komende tijd de jonge koetjes moet gaan dekken. Naarmate de stier ouder wordt krijgt hij letterlijk meer ballen. We hopen dat het publiek de waarschuwing op de borden ter harte zal nemen en de nodige afstand zal bewaren “.

Deze koeien horen in Twente thuis en zijn ideaal voor begrazing van natuurgebieden .
De Heidesnikker is de voorvader van onze huidige nederlandse koeienrassen.
Landgoed “ het Lankheet” doet mee aan een fokprogramma om het ras weer op de been te krijgen.
De koe is drachtig en zal in het voorjaar een kalf krijgen en het is de taak van het stiertje om de jonge koeien te bevruchten.

 

deze kleine oerkoetjes zijn al net zo nieuwsgierig als de koe die we gewend zijn. Juist die eigenschap baart de beheerders van het landgoed zorgen.

Foto van de dag op Zoom.nl

Ik krijg er bijna een kleur van, na de verkiezing van de sluipende kat tot ( foto van de maand )  is gisteren mijn foto van een onfortuinlijk cicade verkozen tot foto van dag op ZOOM.nl

Ik was al blij met mijn pas geleden aangeschafte  macrolens maar nu helemaal.
Een mooiere aanmoediging kun je niet krijgen.

 

http://zoom.nl/foto/macro/een-ingepakte-cicade.2718261.html

Kidney pools Lankheet

 
De Kidneypools in het Lankheet zijn een ontwerp van de Schotse kunstenaar Jim Buchanan.
Hiermee is de ambitie in vervulling gegaan om het zuiveringsproces te op kunstzinnige wijze te verbeelden.
Op de plaats waar het gezuiverde water uit de rietvelden samenkomt, zijn twee niervormige vijvers aangelegd waar een pad van stapstenen doorheen slingert.
 

 

 
 
 

 

Waterpark ” het Lankheet “

 

Een uniek gebied , het waterpark Lankheet is een kunstwerk en tegelijkertijd prachtige natuur gebied.
In 1999 is een deel van het historische vloeiweidensysteem op het Lankheet hersteld.
Enerzijds om verdrogingsbestrijding, natuurherstel en waterberging te realiseren, anderzijds om historisch erfgoed voor wandelaars weer beleefbaar te maken. De plaatselijke kwel bleek in de daaropvolgende jaren onvoldoende om de natuurdoelstellingen te realiseren.
Samen met de Wageningen Universiteit is in 2004 een plan bedacht om water uit de Buurserbeek in te laten, dit te zuiveren in rietbekkens en dit vervolgens via het oude watersysteem op het landgoed weer naar de Buurserbeek terug te laten lopen.
 
 
Het riet is pas gesneden dat maakt dat het park een heel andere aanblik bied.