onrust bij een paartje spreeuwen

een kort filmpje met de 600 mm lens.