Een monumentale boom

Hoe oud zo deze boom wel niet zijn en hoe heeft het er uit gezien toen de boom geplant is.

Wat een prachtige vormen heeft hij ontwikkelt.