Een monumentale boom

Hoe oud zo deze boom wel niet zijn en hoe heeft het er uit gezien toen de boom geplant is.

Wat een prachtige vormen heeft hij ontwikkelt.

Advertenties