Aalscholver in het laatste licht

zou de bronst bij de aalscholvers soms ook al begonnen zijn?

Je weet het niet he…het zou besmettelijk kunnen zijn toch?

Of ligt het aan mij, ik kijk al weer uit naar de bronst bij de edelherten.